Verksamhet

 
 

Logosmappen

Föreningens huvudsakliga verksamhet har ända från början varit evangelisation på Internet via Logosmappen. Arbetet utförs som frivilligt, oavlönat arbete. Vi hälsar nya medarbetare välkomna. Det finns olika typer av arbetsuppgifter, från arbete med texter, typ skanning och korrekturläsning, till webbsidor och databaser.

Biblion

Tidigare ordnade Föreningen gudstjänst- och bibelstudieverksamhet, men numera hålls dessa i olika församlingars regi.

Tidningen Logos

Från 2003 till 2013 gav Föreningen ut tidningen Logos, normalt i tre nummer per år. Alla nummer finns att ladda ner som pdf. Tidningen innehåller uppbygglig kristen undervisning, utblick över aktuella händelser i Finland och de nordiska länderna samt verksamhetsinformation.

Tidningen utkommer inte längre med nya nummer.

Afrikahjälpen

Gottfrid Sirén har tagit initiativ till Afrikahjälpen, som är en ekonomisk handräckning till ungdomar i Tanzania med akuta svårigheter. Hjälpen går via Barbro Finskas-Mushendwa, bördig från Jeppo. Verksamheten är avslutad.