Information om Föreningen Logos

 
 

Föreningen Logos i Österbotten rf verkar på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund. Den verkar utan offentliga stöd och är i allt beroende av frivilliga gåvor. Här ges en översikt över de viktigaste verksamhetsformerna.

Logosmappen

Föreningens första verksamhet var att överta ansvaret för Logosmappen och arbeta vidare med den. Folkbibeln Online är anknuten till Logosmappen. Ett omfattande arbete var de lutherska bekännelseskrifterna, Konkordieboken. Projekt Gezelius var en av våra största satsningar och genomfördes som ett nordiskt projekt 2005–2007.

Verksamhetslokal

Från april 2004 hyrde vi en liten lokal på Kyrkoesplanaden 19 i Vasa, kallad Logos-Lyktan. I slutet av november 2007 fick vi möjlighet att till ett mycket fördelaktigt pris köpa en verksamhetslokal Biblion, som finns på Biblioteksgatan 5 i Vasa.

Läs mera om aktuella renoveringsarbeten i Aktuellt och om andra projekt via länkarna till vänster.

Utbildning, församlingsarbete och publikationer

Sedan 2002 är Föreningen samverkande medlem i Svenska studiecentralen och har regelbundet ordnat studiecirklar och kursdagar. Luthersk Nätbibelskola har ett omfattande studiematerial. Trosfrågan är en interaktiv databas för frågor om kristen tro.

Föreningen har varit aktiv i strävanden att etablera fri församlingsverksamhet på bekännelsetrogen luthersk grund. Fram till 23 november 2008 ordnades regelbundet predikogudstjänster, och efter det erbjuds Biblion att hyra av fria församlingar.

Tidningen Logos med teologisk undervisning och information utkommer normalt tre gånger per år och sänds till alla som meddelar intresse.

LogosDirekt

Föreningen har varit en föregångare med direktsändningar via webben (”webb-teve”) sedan augusti 2006. Ett omfattande arkiv finns med ljudfiler (mp3) och videoinspelningar.

 

Fakta om Föreningen Logos