I begynnelsen var Ordet

 
 

Föreningen Logos i Österbotten rf grundades år 2001 för att medverka till att Guds ord sprids, i första hand via Internet, i en tid när förkunnelsen av synd och nåd blir allt sällsyntare. Under de första åren ordnade Föreningen gudstjänster och andra samlingar.

Verksamhetslokalen Biblion, som anskaffades hösten 2007, har hyrts ut för evangelisk-luthersk gudstjänstverksamhet eller annan verksamhet som inte strider mot utrymmets helgd. Den unika kyrksalen, tidigare frimurarlokal, renoverades och togs i bruk 2008.

Under 2012 förnyades värme- och ventilationssystemet och nya toalettutrymmen iordningställdes.

Logosmappen och Folkbibeln Online är Föreningens äldsta verksamhetsformer. Den senare överfördes till andra operatörer år 2014.

Den 31 januari 2017 försattes Föreningen i konkurs på egen begäran.


Videoinspelningar från vår kurs med Anders Gärdeborn på Kristi himmelsfärds dag 17.5.2012.

Föreningen Logos i Österbotten

Bilderna är från Föreningens verksamhetslokal Biblion på Biblioteksgatan 5 i Vasa.