Ekonomi

 
 

Ekonomiskt obunden

Föreningen Logos är ekonomiskt obunden och verkar helt med stöd av frivilliga gåvomedel. Föreningen har ingen anställd personal och de flesta arbetsinsatser är oavlönade. Köptjänster har tidvis behövts för Logosmappen och tidningsutgivningen.

Vi är tacksamma för allt stöd, som inbetalts till Föreningen Logos.

Föreningen har en egen kondoleansadress som ännu kan rekvireras.