Bilder

 
 

Bilder från Biblion

Se några bilder från olika skeden av verksamheten:

  1. Inflyttning och första verksamhet, november-december 2007

  2. Renovering inleds i mars 2008

  3. Renoveringsarbeten i september 2008

  4. Renoveringsarbeten i oktober 2008

  5. Flygeln anländer den 12 november

  6. Invigningsfesten 22-23 november

  7. Biblions glaskonst, avtäckt 27.3.2010


 

Biblion med glaskonst och altartavla.

Avtäckning av Virpi Viitalas altartavla 25.10.2009.