Biblions webbkalender

 

Biblion kan hyras av församlingar och organisationer:
•  Stora salen endast för ändamål som är förenliga med kyrksalens helgd, platser för ca 40 pers.
•  Lilla salen för möten, plats för upp till 30 pers.
•  Kök med servis

Hyra utgår enligt
•  deltagarantal: 30–50 € per sammankomst
•  tidsanvändning: 10–20 €
•  servering: 10–20 €.
•  rabatt 10 € ges om endast lilla salen används och antalet deltagare mindre än 30.