Biblions historia

 
 

Biblions historia

Föreningen Logos fick i november 2007 möjlighet att förmånligt köpa in aktier i Bostads Ab Skolhusgatan 13 i Vasa, som berättigar till en fristående lokal vid Biblioteksgatan 5. Lokalen hade tidigare innehafts av en svenskspråkig frimurarloge. Den har en stor sal med mäktig arkitektur och några mindre rum samt kök. Lokalen ser vi som Guds gåva. Se gatubild på Google Maps!

På första advent, den 2 december 2007, helgades lokalen med bibelläsning och bön i anslutning till den första gudstjänsten. Under det första året hölls verksamheten endast i den lilla salen, som numera är serveringsrum.

Redan efter några veckor fick vi nästa gåva från Gud, då vi mot erläggande av transportkostnaderna fick ta emot avlagda kyrkbänkar, altarbord och predikostol samt dopfunt och en piedestal från Hangö.

En del möbler har kunnat skaffas på auktion som hölls i det gamla församlingshemmet i Esse i september. En begagnad flygel av märket Petrof har köpts förmånligt från Stockholm. Köksinredningen och rörsystemet har förnyats.

Invigningsfest hölls lördagen den 22 november 2008 i närvaro av många nordiska gäster. Här finns bilder från festen.

Kyrksalen fick sin fulländning genom en altartavla, målad av Virpi Viitala, och altarskrank som avtäcktes 25.10.2009, samt glaskonst, gjord av Jari Hangassalo, avtäckt 27.3.2010.

Se några bilder från olika skeden av verksamheten.

 

Invigningen den 22 november 2008 förrättades av dåvarande styrelseordförande Klas-Erik Isaksson, assisterad av John Lasén och Ralf Sandberg.