Aktuellt från Föreningen Logos

 
 

På grund av övermäktiga kostnader med rörsanering i bostadshuset som hör till samma bolag som Biblion har Föreningen Logos ansökt om konkurs.


På bilden advokat Heidi Patronen, som fungerar som boförvaltare, tillsammans med John Lasén.

Föreningen har nu endast kvar Logosmappen som egentlig verksamhet. Inom kort kommer styrelsen att godkänna bokslutet inför verksamhetsgranskning och sedan kallas medlemmarna till årsmöte, det sista som registrerad förening. Den kommer nämligen att avregistreras i sinom tid.

Det återstår sedan att överväga hur ansvaret för Logosmappen sköts i fortsättningen och om en ny förening bildas för ändamålet.

Vi tackar Gud för den tid som vi fått samlas kring Guds ord och nattvarden i Biblion.

Tack för rosorna vid vägen,
tack för törnet ibland dem.
Tack för resta himlastegen,
tack för evigt tryggat hem.
Tack för kors och tack för plåga,
tack för himmelsk salighet.
Tack för stridens klara låga,
tack för allt i evighet!