Aktuellt från Föreningen Logos

 
 

Styrelsen för Föreningen Logos har under vintern och våren 2014 sökt en starkare ägare till aktier-na i Bostads Ab Skolhusgatan 13, som berättigar till innehav av Biblion. Årsmötet beviljade styrelsen fullmakt att verkställa försäljning.