Aktuellt från Föreningen Logos

 
 

Tidningen Logos har i nummer 1/2013 det omdiskuterade temat ”Israel och den yttersta tiden”.