Aktuellt från Föreningen Logos

 
 

Mats Molén är en av Sveriges kunnigaste försvarare av den bibliska skapelsetron. Han upprätthåller ett museum i Umeå: Den förhistoriska världen.

Lördagen den 18 maj föreläser han i Biblion i Vasa.