Aktuellt från Föreningen Logos

 
 

Anders Gärdeborn är en populär föredragshållare och har skrivit en bok som utmanar evolutionsläran från perspektiven biblisk skapelsetro och intelligent design.